brieven

Huppakee holle frase

In ‘2Doc Levenseindekliniek’ en de discussie daarover komt onvoldoende naar voren wat semantische dementie is en hoe je bij deze ziekte de wilsbekwaamheid en het ondraaglijk lijden kunt beoordelen. Semantische dementie is een zeldzame en bijzondere vorm van dementie waarbij je geleidelijk de betekenis van concepten kwijtraakt. Mensen weten bijv. niet meer wat een ‘hamer’ of ‘koffie’ is. Hun woordenschat neemt af en hun gesproken woord klinkt geleidelijk als een vreemde taal. Mensen met semantische dementie worden in het algemeen egocentrisch en steeds dwangmatiger; voor de partner een zware belasting. Ziekte-inzicht ontbreekt. Uit onze ervaring weten wij dat het herhalen van woorden als ‘huppakee weg’ een holle frase zonder achterliggende emotie betreft, en niet een uiting van ondraaglijk lijden. De communicatiestoornissen en de dwangmatigheid, die een verlies van relativeringsvermogen met zich meebrengen, tasten met het vorderen van de semantische dementie de wilsbekwaamheid aan.

Bij de beoordeling van een euthanasieverzoek voor een patiënt met zo’n bijzondere ziekte als deze zou allereerst het oordeel van neurologen met expertise op dit gebied moeten tellen.

Downsyndroom

Kind, geen handicap

Prenatale diagnose handelt uitsluitend over een specifiek onderdeel van de nieuweling, namelijk de ‘afwijking’ van de vrucht (17/2). Het Downsyndroom, een open ruggetje, enz. – het zijn ernstige afwijkingen die ik absoluut niet wil bagatelliseren. Je krijgt of hebt het liever niet, kan ik uit ervaring zeggen. Maar eenmaal geboren blijkt het kind meer te zijn dan alleen die handicap: een heel mens, met haar of zijn bijzondere eigenschappen: mooie bruine ogen bijvoorbeeld, of een stralende lach, een lastige huid, een talent voor wiskunde en ga zo maar door. En de zogenaamde vrije keuze? Durf maar eens op te staan tegen een team van artsen dat je een zwarte toekomst voor je kind schetst. Hoe vaak ik wel niet in het ziekenhuis ben geweest met mijn zoon en begroet werd met: ‘is dat..? hoe is het mogelijk!’ Er is van alles mogelijk, bij leven.

Gerda Wiggemans, Delft.

Vrij verkeer

Grenzen gaan dicht

Rutte staat voor een onmogelijke opgave die gedoemd is te mislukken. Het ideaal van vrij verkeer in Europa gegarandeerd door het Schengenakkoord is in duigen gevallen en niemand wil het nog zien (17/2). Vele jaren lang heeft Italië de EU moeten smeken om hulp bij de aanpak van de vluchtelingen en illegale immigranten – en die hulpvraag is steeds genegeerd. Veel te laat is met lapmiddelen als Frontex gereageerd; resultaat nihil. Controle aan de Griekse grenzen is een nog grotere gatenkaas. De verdeeldheid in de EU maakt het onmogelijk het probleem te tackelen. Recherche en inlichtingendiensten zijn overbelast met de taak mensensmokkelaars en terroristen uit de stroom te zeven, maar de stroom gaat door. We weten het, maar we willen het niet zien: de grenzen gaan dicht, het is ieder voor zich, Europa bestaat niet meer.

Klaas Timmerman, Andijk

    • Gerda Wiggemans
    • Klaas Timmerman
    • Philip Scheltens
    • Yolande Pijnenburg
    • John van Swieten