Aantal geregistreerde misdaden door migranten in Duitsland gestegen

De sterke groei van het aantal migranten in Duitsland is gepaard gegaan met een duidelijke stijging van het aantal geregistreerde misdaden begaan door migranten. Dat blijkt uit interne cijfers van het Bundeskriminalamt. Maar daarin staat ook dat „de overwegende meerderheid van asielzoekers geen strafbare feiten begaat”. Uit de cijfers blijkt ook dat de stijging in de eerste helft van het jaar het grootst was. (NRC)