Verslaafd aan kruispunten

Foto Poike Stomps

Tweehonderd keer keek Poike Stomps naar links en naar rechts. Tweehonderd keer liep hij naar het midden van de straat en tweehonderd keer richtte hij zijn camera op de overstekende menigte. Dat deed de Nederlandse fotograaf op 42 kruispunten in Europa. In 2006, tijdens zijn examenjaar aan de HKU, fotografeerde Stomps de eerste in Amsterdam, sindsdien is hij „verslaafd aan kruispunten”. Vooroordelen als „daar is alles mooier” zorgden dat hij voor zijn project naar het buitenland ging.

Bij elke foto hanteert Stomps regels: geen ruggen, geen zakenlui en geen toeristen. „De menigte moet een alledaagse massa zijn”, legt hij uit. „Een dwarsdoorsnede van de stad.” Ook staat op elke foto een ontmoeting. Tussen de mensen die links en rechts oversteken, maar ook tussen types die op elkaar lijken of tegenpolen zijn. Wie door zijn boek Crossing Europe bladert, ziet hoezeer de Europese steden op elkaar lijken. Een Italiaanse diva had prima op de stoep van Sofia gepast. Onder geen enkele foto staat waar deze genomen is. Pas na tien pagina’s komt er duidelijkheid, met kaarten en aantekeningen.