Twee keer meer asielaanvragen in januari dan jaar eerder

In januari waren er 3.300 officiële asielverzoeken: 25 procent minder dan de maand ervoor, maar wel twee keer zoveel als in januari 2015.

Bewegwijzering bij het azc in Ter Apel.
Bewegwijzering bij het azc in Ter Apel. Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft in januari ongeveer 3.300 nieuwe asielzoekers in Nederland geregistreerd, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat zijn er ruim twee keer meer dan in dezelfde maand een jaar eerder, toen 1.600 asielzoekers een aanvraag indienden.

Het gaat voornamelijk om mensen die voor het eerst een verzoek tot asiel indienden. Dat waren er zo’n 2.500. De rest bestond uit gezinsleden die iemand achterna reizen die eerder al asiel heeft aangevraagd.

In januari lag het aantal asielaanvragen weer ongeveer even hoog als in mei 2015. Vanaf die maand nam het aantal asielaanvragen snel toe. In oktober werd de piek bereikt met 11.720 asielaanvragen. Sinds die maand daalt het aantal verzoeken weer.

Trend

Het aantal bootvluchtelingen dat in Europa arriveert, vertoont een zelfde trend. Er is een daling zichtbaar sinds oktober. Maar vergeleken met dezelfde periodes een jaar eerder liggen de cijfers ook in Europa veel hoger.

De eerste maand van 2015 kwamen er 5.500 bootvluchtelingen aan in Europa via de Middellandse Zee, terwijl dat er in januari 2016 66.000 waren. Deze maand tot nu toe zijn er volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHCR) via die route al 17.000 vluchtelingen gearriveerd. In heel februari 2015 waren dat er ruim 7.000.

Per kwartaal

Premier Mark Rutte heeft juist gezegd dat het aantal vluchtelingen fors afneemt. Daarbij zei hij zich te baseren op cijfers van Frontex, het agentschap van de Europese Unie dat zich bezighoudt met grenscontrole. Een woordvoerder meende echter dat er niet van een daling kan worden gesproken: “Er zijn continu dagelijkse fluctuaties. Daarom rapporteren wij per kwartaal.”

In het Europees Parlement heeft Rutte ook de wil uitgesproken binnen zes tot acht weken het aantal vluchtelingen sterk te laten dalen: “Voor alle duidelijkheid: de huidige aantallen zijn niet houdbaar. We hebben geen tijd meer te verliezen.”