Economie

Nederland is het gunstigste land om ziek te worden

Ziek of werkloos? Dan is Nederland een goede plek om te wonen. Sterker nog, het heeft één van de meest genereuze systemen voor sociale voorzieningen van Europa.

Foto: iStock

Nederland zorgt relatief goed voor zijn zieke werknemers en werklozen. Met twee jaar betaald ziekteverlof en een stevig sociaal vangnet heeft Nederland één van de meest genereuze systemen voor sociale voorzieningen van Europa, blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse banensite Glassdoor.

Glassdoor spitte de sociale wetgeving van veertien EU-landen door en vergeleek de resultaten met Amerikaanse regels. Per voorziening - werkeloosheidsuitkeringen, zwangerschapsverlof, vakantiedagen, doorbetaling bij ziekte, etc. - kregen de landen een score. Op basis van die scores hebben Denemarken, Frankrijk, Spanje en Nederland de beste sociale voorzieningen. Ierland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten bieden zieke, werkloze of zwangere werknemers de minste steun.

Overigens ziet het onderzoek wel iets over het hoofd: Nederland telt een relatief hoog aantal flexwerkers (21,7 procent), die vaak niet voor dezelfde voorzieningen in aanmerking komen als werknemers met een vast contract.

Waar scoort Nederland volgens Glassdoor goed, en waar niet?

#1 Ziek worden

Bij ziekte krijgen Nederlandse werknemers de meeste steun. Ze kunnen maximaal 104 weken (twee jaar) afwezig zijn wegens ziekte, en ontvangen in die periode 70 procent van hun oorspronkelijke salaris. Nederland wordt op de voet gevolgd door Duitsland, waar werknemers maximaal 78 weken ziekteverlof kunnen opnemen. In Duitsland ontvangen zieken daarentegen wel 100 procent van hun salaris. Britse werknemers krijgen 28 weken lang hetzelfde vastgestelde tarief van 88 pond (133 euro) per week.

#3 Je baan kwijt raken

Werklozen zijn in Denemarken het beste af, met een uitkering van 90 procent van het laatst verdiende loon over een periode van maximaal 104 weken (twee jaar). België en Nederland hebben volgens Glassdoor ook “bijzonder aantrekkelijke voorzieningen voor werklozen”, maar die zijn wel afhankelijk van de arbeidsduur in de vorige functie en de betaalde sociale premies. Britten en Amerikanen krijgen de laagste werkloosheidsuitkeringen.

#9 Zwanger worden

EU-landen hebben een minimum van 14 weken zwangerschapsverlof met elkaar afgesproken. Toch bieden de meeste Europese landen meer. Zwanger worden is het gunstigst in het Verenigd Koninkrijk, waar je een heel jaar vrij kan krijgen. Maar een vetpot is het niet: 39 van de 52 weken worden uitgekeerd, waarvan slechts zes weken met 90 procent van het laatst verdiende loon, gevolgd door 140 pond per week voor de resterende periode. In Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en Spanje ontvangen nieuwe moeders wél 100 procent van het laatst verdiende loon gedurende de hele periode. Het land dat (aankomende) moeders het slechtst doorbetaalt is Ierland, waar over 26 van de 42 weken een vast bedrag van 230 euro per week wordt uitgekeerd.

#9 Vader worden

Vaderschapsverlof is niet wettelijk geregeld binnen de EU, daarom lopen de rechten nogal uiteen. Finland voert met een ruime marge de lijst aan: nieuwe vaders komen er in aanmerking voor 45 werkdagen verlof. Het land wordt gevolgd door Spanje (15) en Frankrijk (11). Nieuwe vaders in het Verenigd Koninkrijk krijgen twee werkweken vrij. Oostenrijk, Duitsland, Ierland, Zwitserland en de Verenigde Staten bieden nieuwe vaders niets.

#14 Vakantiedagen

Werknemers in Zweden, Frankrijk en Denemarken hebben de meeste vrije dagen. Onderaan de lijst: Nederland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Kanttekening: Nederlandse werkgevers geven vaak meer betaalde vakantiedagen dan het wettelijke minimum.