Gemengd doet het gewoon beter

Zijn we diversiteit al beu? Het onderwerp blijft terugkomen. Vrouwen zijn in de minderheid aan de top, verdienen minder dan mannen en gaan sneller parttime werken. En wij doen het beduidend slechter dan bijvoorbeeld de Scandinavische landen. Het is ons in de hele vaderlandse geschiedenis nog niet eens gelukt een vrouwelijke premier te hebben. Bert Overbeek heeft geen pamflet geschreven om dat probleem voor eens en altijd uit de wereld te hebben. Hij constateert droogjes dat gemengde teams beter presteren dan teams van enkel mannen of vrouwen. Daarna gaat hij dieper in op de verschillen tussen de seksen. Daarvoor gebruikt hij veel wetenschappelijk onderzoek, gegevens over hormonen, hersenwetenschap en gedragsonderzoek bij apen. Overbeek benadrukt graag wat genetisch en evolutionair vastligt tussen mannen en vrouwen. Dat is wel de positie van de machteloosheid – het is nu eenmaal zo, we doen er verder niks aan. En dat is te makkelijk als er zoveel factoren meespelen die elkaar versterken of verzwakken. De Scandinaviërs, met hetzelfde genenpakket, lukt namelijk wel wat ons minder lukt.