CBS: verkoop motoren stijgt voor tweede jaar op rij

Sinds de economische crisis liep het motorbezit in Nederland terug maar de laatste twee jaar verandert dat.

De laatste twee jaar trekt het motorbezit in Nederland weer aan.
De laatste twee jaar trekt het motorbezit in Nederland weer aan. Foto: Robert Vos / ANP

De verkoop van nieuwe motorfietsen is in Nederland het afgelopen jaar voor het tweede jaar op rij gestegen. De verkoop steeg in 2015 met bijna 10 procent ten opzichte van 2014: van 10.328 naar 11.351 motorfietsen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vanaf 2008, het eerste jaar van de economische crisis, liep het aantal verkochte motorfietsen elk jaar terug. Waar in 2008 nog bijna 17.000 nieuwe motoren werden verkocht, was dit aantal in 2013 bijna gehalveerd tot ruim 9.000. In 2014 werd pas weer een stijging gemeten ten opzichte van het jaar ervoor.

Vijftigplussers

In de periode 2008-2015 is vooral bij vijftigplussers een groei te bemerken in het bezit van motorfietsen: in 2008 waren er in deze leeftijdscategorie ruim 31 motoren per 1.000 inwoners, in 2015 was dit aantal gestegen tot 47. Dit komt neer op 304.000 motorfietsen.

Onder vijfenzestigplussers was de groei het sterkst: in de periode 2008-2015 verdubbelde het motorbezit in deze leeftijdscategorie tot ruim 17 per 1.000 inwoners. Dit komt neer op ruim 52.000 motoren. Het motorbezit onder dertig- en veertigplussers liep juist terug met respectievelijk 19 en 13 procent.