Lang leven in Frankrijk

Binnen Europa zijn er grote verschillen in de kans om flink oud te worden. De levensverwachting groeit.

De kans om oud te worden neemt flink toe.
De kans om oud te worden neemt flink toe.

Ouderen in Noord-Spanje, Noordoost-Italië en Zuid- en Midden-Frankrijk hebben gemiddeld een hogere levensverwachting dan leeftijdgenoten elders in Europa. Rond Glasgow, Manchester, Liverpool en langs de Belgisch-Franse grens leven mensen die de 75 jaar al bereikt hebben daarna opvallend minder lang dan gemiddeld. In Nederland hebben ouderen in Amsterdam een kleinere kans een hoge leeftijd te bereiken.

Dat blijkt uit een Europese vergelijkende studie die Portugese wetenschappers maandag publiceerden in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift Journal of Epidemiology and Community Health. De overlevingscijfers per regio (voor Nederland bijvoorbeeld per gemeente, voor Frankrijk per arrondissement), geven volgens de onderzoekers een beter inzicht in gezondheidsverschillen dan de resultaten per land. Door de levensverwachting van ouderen te nemen in plaats van die van de hele bevolking, hopen de onderzoekers ook grotendeels het effect van migratie weg te filteren; ouderen verhuizen niet meer zo vaak.

Ze verzamelden de gegevens van 4.404 gebieden in 18 Europese landen. Duitsland, Griekenland en Ierland ontbreken, want die landen hadden geen officiële publicaties waaruit de gegevens van de onderzochte leeftijdsgroep te destilleren waren.

Uit een vergelijking tussen 2001 en 2011 komt dat de regionale verschillen stabiel zijn, maar de levensverwachting neemt duidelijk toe. De onderzoekers denken dat welvaart, leefstijl (zoals roken) en sociale cohesie de regionale verschillen verklaren.

Van de vrouwen die in 1991 75 tot 84 jaar oud waren was in 2001 nog 39,9 procent in leven. In de generatie tien jaar later was dat percentage al 47,1. Bij de mannen steeg het percentage van 27,1 naar 34,2 procent.