Advocaat-generaal: belasting vermogen in strijd met EVRM

De manier waarop op dit moment belasting wordt geheven over vermogen, is in strijd met het recht van eigendom in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat schrijft advocaat-generaal René Niessen in een advies aan de Hoge Raad.

Voor Box 3 van de inkomstenbelasting wordt nu uitgegaan van een fictief rendement op eigen vermogen van 4 procent. Volgens hem leidt dat tot willekeur. „Wanneer dit vaste percentage belasting niet kan worden betaald uit de opbrengst van het vermogen is er sprake van een oneigenlijke ontneming”, schrijft hij. Nog onbekend is wanneer de uitspraak is. (NRC)