DNB opent kliklijn voor bankiers

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft vrijdag een meldpunt geopend waar mensen die in de financiële sector werken de noodklok kunnen luiden over mogelijke misstanden. „Denk aan fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen en terrorismefinanciering”, aldus de toezichthouder.

Het meldpunt moet het makkelijker maken problemen bij DNB aan te kaarten. Nu blijven veel zaken nog onder de radar van de toezichthouder, terwijl wel vaak het maatschappelijk belang in het geding is. De centrale bank beoordeelt de meldingen die binnenkomen en doet waar nodig onderzoek. (ANP)