Een donorcodicil bij ieder stembiljet

Meer mensen die zich melden als orgaandonor, daar is iedereen vóór. Hugo Logtenberg heeft een eenvoudig idee.

In de week dat de verwijten, verwensingen en zelfs gegraveerde kogels weer het politieke debat beheersten, beleefde het parlement donderdag een moment van ongekende eendracht. Letterlijk alle partijen willen dat er meer orgaandonoren komen. De vraag is slechts: hoe?

D66, PvdA, SP en GroenLinks pleiten voor wijziging van het huidige systeem. Zij willen dat in de toekomst iedereen automatisch donor is tenzij je actief aangeeft dat niet te willen zijn.

VVD, PVV en de christelijke partijen houden vast aan het huidige systeem: mensen moeten zich actief registreren. En dat gebeurt te weinig waardoor jaarlijks 150 mensen sterven door een gebrek aan organen. De situatie sinds jaren: het aantal donoren blijft nagenoeg gelijk.

Maar in het komende jaar doet zich twee keer de kans voor daar iets aan te doen. Laat de overheid bij het stembiljet voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 een aanvraag voor een donorcodicil bijvoegen. En misschien ook al bij het Oekraïne-referendum van 6 april. De Kieswet staat het toe. Het is, leert navraag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, aan individuele gemeentes om te beslissen om het te doen. Want zij verzorgen de distributie van de stembiljetten.

De aandacht voor het maatschappelijke probleem van orgaandonatie zal enorm zijn. Stel je voor: álle politiek leiders die oproepen om te gaan stemmen én een donorcodicil in te vullen. Het zou een unieke vorm van samenwerking zijn. Natuurlijk zal er iemand roepen: gaan we dan de volgende keer windenergie of het lidmaatschap van een politieke partij onder de aandacht brengen? Het antwoord is: nee. Al was het maar omdat over het belang daarvan geen politieke consensus bestaat.