Trap niet weer in multiculturele valkuil

illustraties Cyprian Koscielniak

Godfried Engbersen, Roel Jennissen en Jaco Dagevos stellen vast dat er een probleem is met criminaliteit onder asielmigranten, maar die zouden niet te wijten zijn aan etnische-culturele factoren (O&D, 6/2). Immers, sociaal-demografische kenmerken – man, jong, alleenstaand en werkloos – zijn van doorslaggevend belang. Dat leert een vergelijking met een categorie vergelijkbare autochtone Nederlanders. Waarnemingen, ook al zijn ze gebaseerd op cijfers, dienen ook een hoge mate van innerlijke waarschijnlijkheid te hebben. Dat wil zeggen dat ‘gewone burgers’ niet gek zijn, als zij vaststellen dat sprake is van zwembadterreur gepleegd door jonge Marokkanen, dat er eerwraak plaatsvindt onder Turken en dat jonge Antillianen meer gewelddadig zijn.

Etnische-culturele factoren spelen wel degelijk een rol bij de vaststelling van criminaliteit, zoals een grotere tolerantie voor geweld, gevoeligheid voor groepsdruk, geen gezichtsverlies willen leiden en onvoldoende loyaliteit met de ontvangende samenleving. Jonge mannen uit het mediterrane gebied worden bovendien opgevoed in een machocultuur, hetgeen nogal eens kan ontaarden in vrouwonvriendelijk gedrag. Laten we niet weer in de multiculturele valkuil trappen waarbij pas gearriveerde etnische groepen onverkort vasthouden aan hun eigen leefstijl, hun eigen taal blijven spreken, geconcentreerd in kwetsbare wijken wonen, crimineel gedrag vertonen en langdurig zonder werk zijn.

cultureel antropoloog en criminoloog. Auteur van Marokkaanse lieverdjes en Marokkanen in de marge.