Medicinale variant trekt veel patiënten

Honderden Nederlanders, Duitsers, Belgen en Italianen kopen sinds enige maanden medicinale cannabisolie in een apotheek in Den Haag. In deze olie zit niet de roesstof THC, maar wel een hoge concentratie cannabidiol, ofwel CBD. De afnemers zijn vooral terminale kankerpatiënten, maar ook ouders van kinderen met ernstige epilepsie en mensen met chronische pijn.

De olie mag alleen worden verstrekt op doktersrecept; de Inspectie voor de gezondheidszorg houdt hierop toezicht. (NRC)