Brieven

Contraproductieve app

Een speciale app gaat vrouwen informeren over toekomstige vacatures in de top. Zo kunnen zij zich op tijd profileren en solliciteren.

Daarmee wordt opnieuw de oorzaak van het gebrek aan vrouwen in de top onterecht bij vrouwen zelf neergelegd.

Vrouwen en mannen met de ambitie voor een topfunctie bij een topbedrijf hebben geen app nodig. Bij executive searchers staan vele duizenden gekwalificeerde vrouwen ingeschreven.

Onbekendheid of onzichtbaarheid van gekwalificeerde vrouwen is niet het probleem, maar het feit dat zij niet worden benoemd.

De app werkt zelfs contraproductief, omdat het vrouwen de boodschap geeft: ‘Had je maar beter moeten opletten toen de positie van CEO bij Unilever of Shell vacant werd’.

De realiteit is anders.

In 2014 werden in 21 procent van de raden van bestuur en 36 procent van de raden van commissarissen nieuwe benoemingen gedaan, waarvan slechts een kwart naar vrouwen ging.

Dat hadden er tweemaal zoveel kunnen zijn als bedrijven hun verantwoordelijkheid hadden genomen.

De app verandert daar niets aan, en is dus een misstap of een mis-app.

oprichter van het Centre for Inclusive Leadership

Scheefwonen

Weinig betaalbare huizen

Is het probleem dat er mensen zijn die ondanks hun wat hogere inkomen er niet in slagen naar een wat luxere en duurdere woning te verhuizen (NRC Handelsblad 4 en 5/2)? Of is het probleem dat er te weinig betaalbare huizen zijn, omdat er – zacht gezegd – ‘niet voldoende’ aan sociale woningbouw wordt gedaan? Waar moet de zwarte piet werkelijk naar toe?

Dat lijkt me wel duidelijk.

Rombout Meijer

Oude moeders

Mag Sara nog een kind?

Natuurlijk moet de leeftijd van mogelijke ivf-zwangeren omhoog! (O&D 8/2). Moet kunnen, ja toch?

Echter, sommige wensen kunnen helaas niet vervuld worden zonder een ander tekort te doen.

Niet verstandelijk beperkt, maar onbeperkt grenzeloos optimistisch zijn deze vrouwen.

Met een gemiddelde levensverwachting van 83 jaar stappen deze aanstaande senior-moeders in een niet weg te praten risicogroep. Kunnen meteen worden gerevaccineerd met hun kind.

Waarom blijven de zaaddonors buiten beeld? Moet dat ook een Abraham zijn? Of zien we die later in het programma Spoorloos?

Dat mensen onverstandige sporten doen, en dat wordt toegelaten dat verstandelijk gehandicapten kinderen krijgen, is geen argument om ook nog eens van deskundigen in de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) te verlangen domme dingen te accorderen.

Dr. J. de Jong Amersfoort

Syrië

Rare actie, die bommen

Wat bezielt onze regering om Syrische vluchtelingen hier op te vangen en dadelijk tegelijkertijd bombardementsvluchten boven Syrië uit te voeren?

A.M. Stoepker