Onderzoek afvalrekening

De Rekenkamer Rotterdam gaat onderzoek doen naar de stijging van de afvalstoffenheffing. Die is in Rotterdam zo’n 100 euro hoger dan in veel andere gemeenten. Desondanks dekt de opbrengst de gemaakte kosten in steeds mindere mate. De Rekenkamer wil uitzoeken of het ophalen en verwerken van afval wel doelmatig gebeurt. Het resultaat is voorzien tegen het einde van het jaar.