Onvrede bij personeel OM en politie over schorsing officier

Collega’s van een officier van justitie zijn bezorgd. Hij zou onder valse naam melding hebben gedaan van een beoogde liquidatie op hemzelf.

De schorsing van en het strafrechtelijk onderzoek tegen officier van justitie Lucas van Delft leiden tot ongenoegen binnen de rechterlijke macht en de politie.

In een schrijven op het intranet van het Openbaar Ministerie (OM) meldt de waarnemend voorzitter van het College van procureurs-generaal, Albert van Wijk, dat „het belangrijk en nodig is dat we samen goed met elkaar in verbinding zijn over hetgeen ons raakt en zelfs uit balans kan brengen”. Van Wijk constateert dat de maatregelen tegen Van Delft tot „ongerustheid en tot vragen” hebben geleid.

Vorige week meldde NRC dat het OM een strafrechtelijk onderzoek heeft geopend tegen officier van justitie Lucas van Delft, die in Breda de meest ervaren aanklager was die belast was met de aanpak van zware criminaliteit. Hij wordt ervan verdacht drie maanden geleden onder een valse naam bij de politie melding te hebben gedaan van een beoogde liquidatie van hemzelf. Hij hoopte zo naar eigen zeggen meer bescherming af te dwingen.

Binnen het OM vinden veel collega’s van Van Delft dat justitie te hardvochtig heeft gereageerd op de aanklager, die naar eigen zeggen onder de stress is bezweken. „De man verdient vooral begeleiding in plaats van de behandeling van een verdachte”, zegt een voorname collega. Ook rechercheurs hebben intern hun ongenoegen uitgesproken.

Procureur-generaal Van Wijk schrijft „begrip te vragen” voor de behandeling van de „individueel gewaardeerde collega”. Hij zegt te willen benadrukken „dat we ieders grote inzet in het werk waarderen. We hebben een prachtig vak, maar dat vak vraagt veel, zowel zakelijk als privé”, aldus Van Wijk.

Het OM beslist waarschijnlijk later deze maand over hoe het verder moet met Van Delft. Het landelijk parket is bijna klaar met een onderzoek naar zijn handelen.