Kamp: ‘Vluchteling kan economie op termijn belasten’

De minister neemt afstand van instituten die juist positieve economische effecten verwachten.

De vluchtelingenstroom kan op langere termijn een „belasting” gaan vormen voor de Nederlandse economie. Dit heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) donderdag gezegd bij de presentatie van economische groeicijfers door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Kamp nam afstand van instituten die juist positieve economische effecten verwachten van de vluchtelingenstroom, zoals het IMF en de OESO, de denktank van rijke landen. „Wat zij zeggen moeten ze zelf weten. Maar we moeten ook kijken naar de effecten op de lange termijn. En die zullen negatief uitvallen.”

De arbeidsparticipatie onder asielzoekers is laag, zei Kamp. „Van de groep die in de jaren negentig naar Nederland kwam, heeft slechts een derde een baan van 30 uur of meer. Van de Eritreërs heeft 50 procent een uitkering, van de Syriërs 60 procent en bij Somaliërs 70 procent of meer.”

Kamp sprak van „grootschalige asielmigratie”. „De huidige instroom is groter dan ooit. Velen zullen niet zelf voor hun inkomen kunnen zorgen en ze zullen afhankelijk zijn van de overheid. Het geld dat de overheid hieraan uitgeeft, kan zij niet investeren of anders uitgeven. Het legt een beslag op de collectieve middelen.”

Kamp pleitte ervoor de vluchtelingen „zo dicht mogelijk op te vangen bij waar ze vandaan komen”. Landen als Turkije moeten daarom worden geholpen bij de opvang. „Als je ze verspreidt over Europa, over andere culturen en economieën, dan krijg je de problemen waar ik het over heb”.

Kamp kon niet concreet maken hoe groot het negatieve effect op de economie zal zijn. Zijn uitspraken staan in contrast met wat De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs schreef over de economische effecten van de vluchtelingenstroom. DNB verwacht dat de toestroom vanaf 2017 een beperkt positief effect zal hebben op de economische groei (0,14 procent), vanwege de extra investeringen van de overheid en extra investeringen in de woningmarkt. DNB houdt rekening met „verdere positieve economische effecten” vanwege „toenemende participatie van asielmigranten op de arbeidsmarkt”.

Kamps partijgenoot, VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra, zei gisteren in de Tweede Kamer geen maatregel uit te sluiten om de asielinstroom onder controle te krijgen.