Jaarlijks circa 250 kindhuwelijken in Nederland

De huwelijken worden vaak buiten het zicht van de Nederlandse overheid gesloten. Minister Asscher veroordeelt de praktijken.

Actiegroep Plan Nederland voert een actie uit om aandacht te vragen voor de problematiek van kindhuwelijken.
Actiegroep Plan Nederland voert een actie uit om aandacht te vragen voor de problematiek van kindhuwelijken. Foto Jean-Pierre Jans / ANP

Ieder jaar komen in Nederland naar schatting zo’n 250 kindhuwelijken voor. Die worden vaak in gesloten gemeenschappen voltrokken, buiten het zicht van de overheid. Ook vinden de trouwerijen veelal plaats in het buitenland, waarna het echtpaar terugkeert naar Nederland.

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht en het Verwey-Jonker Instituut, dat in opdracht van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA) werd uitgevoerd. Het onderzoek ging over de periode 2013-2014. In die periode vonden zo’n 500 kindhuwelijken plaats, waarvan circa 160 onder asielzoekers. De aantallen zijn schattingen, omdat de meeste kindhuwelijken in het geheim worden gesloten.

Leeftijd gestegen

Het grootste deel van de minderjarigen dat trouwt is 16 of 17 jaar. Kindhuwelijken komen het vaakst voor in de Somalische gemeenschap. De gemiddelde leeftijd is de afgelopen jaren gestegen. Volgens de onderzoekers komt dat doordat meer ouders willen dat hun kinderen een goede opleiding genieten voor zij in het huwelijk treden.

Trouwen van minderjarigen en huwelijksdwang zijn verboden in Nederland. In het buitenland gesloten kindhuwelijken worden niet erkend door de Nederlandse staat en gezinshereniging met een minderjarige echtgeno(o)t(e) is dan ook niet mogelijk. Volgens het onderzoek worden in de Afghaanse, Somalische, Surinaamse, Iraanse en Pakistaanse gemeenschappen ook relatief veel onwettige religieuze huwelijken gesloten.

Reactie Asscher

Minister Asscher veroordeelt de praktijken:

“Kinderen horen naar school te gaan en plezier te maken, niet te trouwen. Sinds vorig jaar is in ons land een huwelijk met een minderjarige dan ook onder geen enkele voorwaarde toegestaan. En ook voor volwassenen geldt dat je in dit land zelf bepaalt of en met wie je trouwt.”

Het kabinet maakt tot en met volgend jaar een miljoen euro euro jaarlijks vrij om gedwongen huwelijken tegen te gaan. Van dat geld worden docenten getraind om signalen van huwelijksdwang te herkennen en om vrijwilligers op te leiden om het onderwerp in specifieke gemeenschappen bespreekbaar te maken.