Dijksma pleit voor wereldwijd systeem CO2-uitstootrechten

Volgens haar is dat “de sleutel tot het waarmaken van de klimaatafspraken in Parijs”.

Foto: Martijn Beekman/ANP

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu gaat vrijdag tijdens een klimaatbijeenkomst pleiten voor de invoering van één wereldwijd werkend systeem om te handelen in CO2-rechten. Volgens haar is dat “de sleutel tot het waarmaken van de klimaatafspraken in Parijs”, schrijft haar ministerie.

De bijeenkomst - opnieuw in Parijs - wordt georganiseerd door Dijksma (PvdA) en haar Franse collega-minister Ségolène Royal. Samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties zal worden gepraat over hoe “concrete kansen” wat betreft de invoering van het Klimaatakkoord. Daarin werd in december afgesproken dat opwarming van de aarde wordt beperkt tot “ruim onder de twee graden”. Volgens Dijksma zou carbon pricing een van de concrete maatregelen kunnen zijn om dat voor elkaar te krijgen:

“Een prijskaartje voor fossiel maakt investeren in duurzame alternatieven zoals windmolenparken aantrekkelijker. Zo betaalt de vervuiler en concurreert de industrie op een mondiaal eerlijk speelveld. Dat moet ervoor zorgen dat bedrijven hun vingers niet eens meer willen branden aan kolen. Maar het lukt alleen als we wereldwijd samenwerken.”

Momenteel zijn er veel verschillende handelssystemen van CO2-rechten. De Wereldbank werkt momenteel aan een overkoepelend systeem om uitwisseling tussen die systemen mogelijk te maken. Volgens NRC-redacteur Paul Luttikhuis is het desondanks niet waarschijnlijk zijn dat er op korte termijn een wereldwijd werkend systeem bestaat.

“Het is niet voor niets dat tijdens de onderhandelingen over het Klimaatakkoord met geen woord gerept is over de CO2-rechten.”

Als EU-voorzitter zal Nederland het systeem van wereldwijde CO2-beprijzing ook op de agenda zetten van een informele milieuraad in april. In de Europese Unie wordt er sinds 2005 gewerkt met één systeem, dat echter niet tot een gunstig effect op de CO2-uitstoot heeft geleid. Bij de invoering zijn zeer veel rechten op de markt gekomen, waardoor de prijzen laag zijn. Het idee was juist dat een hoge prijs tot beperking van de uitstoot zou leiden.