Ex-gevangenen voor klas

Ex-gedetineerden gaan structureel voorlichting geven in het voortgezet onderwijs, besloot de gemeenteraad afgelopen woensdag. De VVD, van wie het voorstel komt, denkt dat ervaringsdeskundigen beter tot jongeren doordringen dan docenten of andere voorlichters. De ex-gevangenen hebben volgens de VVD zelf ook baat bij het initiatief omdat het terugval voorkomt en reïntegratie bevordert.