Wachtlijst honderden mensen met dementie

Artsen maken zich zorgen over de lange wachtlijsten voor patiënten met dementie. Mantelzorgers zijn hiervan vaak de dupe.

Foto: ANP/ Roos Koole
Foto: ANP/ Roos Koole

Honderden mensen met dementie die thuis wonen staan op een wachtlijst voor gespecialiseerde begeleiding. Dit blijkt uit cijfers die belangenvereniging Alzheimer Nederland kreeg via teamleiders dementie in verschillende regio’s. In en rondom Eindhoven stonden eind vorig jaar 200 mensen op de wachtlijst. In Noord-Limburg wachten 111 mensen met dementie en in het Gooi staan 80 mensen op de wachtlijst.

Het gaat om specialistische begeleiding voor kwetsbare mensen met dementie. De trajectbegeleiders dementie, officieel ‘casemanagers’, helpen patiënten en hun mantelzorgers om de zorg te organiseren. Ze begeleiden de mensen naar verschillende artsen, geven voorlichting en advies. Ook kunnen zij bijvoorbeeld dagbesteding inschakelen.

De trajectbegeleiders zijn belangrijk, omdat ze het mogelijk maken dat mensen met dementie langer thuis blijven wonen. Dit is ook een belangrijk doel van het huidige kabinetsbeleid. Een wachtlijst heeft voor de mantelzorgers die in huis leven met iemand die lijdt aan dementie grote gevolgen, zegt Lisette Dickhoff-Evers, die leiding geeft aan de trajectbegeleiders dementie in Noord-Limburg: „Een mantelzorger zei laatst tegen me: mevrouw, ik loop niet op mijn tandvlees, ik héb geen tandvlees meer. Overbelaste mantelzorgers leiden tot snellere opname van mensen met dementie in het verpleeghuis. Precies wat de overheid niet wil.”

Brandbrief

De vakgroep van klinisch geriaters in het Viecuri ziekenhuis schreef onlangs een brandbrief aan de trajectbegeleiders dementie in Noord-Limburg. Daarin schrijven de artsen dat zij zich ernstige zorgen maken over de wachttijden voor trajectbegeleiders dementie, „waardoor een disbalans in de thuissituatie van de dementerende kan ontstaan”.

Gea Broekema, directeur van Alzheimer Nederland, vermoedt dat ook in andere regio’s dan Noord-Limburg, het Gooi en Eindhoven problemen zijn. Broekema: „We maken ons grote zorgen. Mantelzorgers hebben deze hulp nodig. Met deze wachtlijsten is het wachten op crisissituaties en vervroegde opnames in het verpleeghuis.”

De trajectbegeleiders dementie worden regionaal georganiseerd, waardoor onduidelijk is hoeveel van hen er precies zijn. Sinds vorig jaar betalen zorgverzekeraars voor de gespecialiseerde trajectbegeleiders, uit het potje voor de wijkverpleging. In veel regio’s wordt er volgens de zorgverzekeraars en de beroepsvereniging van wijkverpleegkundigen voor gekozen om de wijkverpleegkundige het gespecialiseerde werk van de casemanagers te laten uitvoeren. Een woordvoerder van wijkverpleegkundigenkoepel V&VN: „We zien dat het in een aantal regio’s niet goed gaat.”

De zorgverzekeraars willen dat oplossen door de beroepsgroep van wijkverpleegkundigen duidelijker afspraken te laten vastleggen over wanneer de gespecialiseerde dementiebegeleider ingeschakeld moet worden, en wanneer de wijkverpleegkundige de taken nog kan dragen.

In Nederland wonen circa 260.000 mensen met dementie, blijkt uit cijfers van het Deltaplan Dementie – een actieprogramma van de overheid; 70 procent van hen woont thuis.