Overname Bolletje-beschuit is toch toegestaan

Dat bepaalde Het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

ANP/Lex van Lieshout

Bolletje-beschuit mag toch worden overgenomen door Continental Bakeries uit Dordrecht. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) weigerde om een vergunning te verlenen voor de overname, maar Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft bepaald dat dit toch moet.

Volgens de ACM zou de fusie de concurrentie beperken, omdat het merkbeschuit van Bolletje tot dezelfde groothandelsmarkt behoort als huismerkbeschuit. Maar die conclusie acht Het College onvoldoende onderbouwd. Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat er wel rechtstreekse concurrentie plaatsvindt tussen huismerken onderling, maar of die ook concurreren met merkbeschuit is niet bewezen.

In Duitse handen

De ACM nam in 2012 al het besluit geen vergunning te verlenen, waarna het Duitse bedrijf Borggreve Bolletje in 2013 overnam. Daarvoor was geen toestemming van de mededingingsautoriteit nodig.