Onvrede over schorsing officier

Officier van justitie Lucas van Delft werd geschorst na een valse melding van bedreiging. Hij krijgt steun. “De man verdient vooral begeleiding in plaats van behandeling als verdachte”.

Foto ANP

De schorsing van en het strafrechtelijk onderzoek tegen de Brabantse officier van justitie Lucas van Delft leidt tot veel ongenoegen binnen de rechterlijke macht en de politie.
In een schrijven op het interne net van het OM meldt de waarnemend voorzitter van het college van procureurs-generaal, Albert van Wijk, gisteren dat „het belangrijk en nodig is dat we samen goed met elkaar in verbinding zijn over hetgeen ons raakt en zelfs uit balans kan brengen”. Van Wijk constateert dat de maatregelen tegen Van Delft tot „ongerustheid en tot vragen” hebben geleid.

Vorige week meldde NRC dat het OM een strafrechtelijk onderzoek heeft geopend tegen de officier van justitie Lucas van Delft, die in Breda de meest ervaren aanklager was belast met de aanpak van zware criminaliteit. Hij wordt ervan verdacht drie maanden geleden onder een valse naam bij de politie melding te hebben gedaan van een beoogde liquidatie op hemzelf. Hij hoopte zo naar eigen zeggen meer bescherming af te dwingen.

Binnen het OM vinden veel collega’s van Van Delft dat justitie te hardvochtig heeft gereageerd op Van Delft, die naar eigen zeggen onder de stress is bezweken. „De man verdient vooral begeleiding in plaats van de behandeling van een verdachte”, zegt een voorname collega. Ook rechercheurs hebben intern hun ongenoegen uitgesproken over het schorsen van de aanklager. Procureur-generaal Van Wijk schrijft „begrip te vragen” voor de behandeling van de „individueel gewaardeerde collega”.

Van Wijk zegt te willen benadrukken „dat we ieders grote inzet in het werk waarderen. We hebben een prachtig vak, maar dat vak vraagt veel, zowel zakelijk als privé”, aldus Van Wijk. „We moeten er allemaal voor zorgen dat de moeilijke aspecten van het werk bespreekbaar zijn en blijven.”

Het OM beslist waarschijnlijk later deze maand over hoe het verder moet met Van Delft. Het landelijk parket is bijna klaar met een onderzoek naar zijn handelen. Een woordvoerster van het OM zegt niet te willen reageren op het nieuws over Van Delft.