Hogescholen bezorgd over dyslexieverklaringsfraude

Journalisten van Rambam toonden aan dat het buitengewoon simpel is om een valse verklaring te krijgen.

Studenten in de collegebanken.
Studenten in de collegebanken. Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP

De Vereniging Hogescholen wil dat het ministerie van Onderwijs onderzoek gaat doen naar de kwaliteit van dyslexieverklaringen. Daarmee reageert de belangen- en werkgeversvereniging op een uitzending van het VARA-programma Rambam van woensdag. Daarin werd aangetoond hoe eenvoudig het is om aan valse verklaringen te komen.

De programmamakers van Rambam slaagden er in om bij meerdere bureaus een verklaring te krijgen voor iemand die daar geen aanspraak op maakt. Zo wist een van de verslaggevers, zelf aantoonbaar niet dyslectisch, twee psychologen tijdens een test om de tuin te leiden.

De journalisten trokken de zorgvuldigheid van de werkwijze in twijfel. Waar een test normaal gesproken zo’n vier uur duurt, rondde een van de bureaus het onderzoek af in twaalf minuten. Het lukte zelfs om telefonisch een verklaring aan te vragen voor minister Bussemaker van Onderwijs.

Studenten met een dyslexieverklaring worden door hogescholen geholpen met bijvoorbeeld meer tijd voor hun tentamens. Ook is het mogelijk om het collegegeld gedeeltelijk terug te krijgen. De Vereniging Hogescholen zegt geen andere keuze te hebben dan te vertrouwen op de verklaringen van erkende bureaus:

“De decanen van hogescholen moeten van de betrouwbaarheid van een dyslexieverklaring uit kunnen gaan om passende oplossingen voor studenten met dyslexie te kunnen afspreken.”

Aangepast examen

De afgelopen weken ontstond ook discussie over de voorzieningen voor scholieren met een leesbeperking. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bepaalde dat dyslectische eindexamenleerlingen geen spellingcheck meer mogen gebruiken voor hun examen op de computer, omdat het oneerlijk zou zijn ten opzichte van leerlingen die niet dyslectisch zijn. De Tweede Kamer begreep het besluit van het college niet, en vroeg de staatssecretaris in te grijpen. Die was het met de Kamer eens, en vroeg het college de beslissing te heroverwegen. Woensdag zei het CvTE spellingcheck voor dyslectici in ieder geval dit schooljaar toch toe te staan.

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs uitte in zijn beantwoording op de Kamervragen zijn zorgen over het grote aantal leerlingen dat vanwege dyslexie een aangepast eindexamen mag doen. Dat is van 1,6 procent in 2007 opgelopen naar 10,5 procent in 2015. “Dit terwijl het gemiddelde percentage van kinderen met dyslexie rond de 4 procent ligt.” Dekker zei die discrepantie te willen onderzoeken.