‘Een stamkroeg maakt je gelukkiger’

Dat schreef de Britse krant The Telegraph.

Foto ANP

De aanleiding

Wonen in de buurt van een pub is goed voor je, schreef de Britse krant The Telegraph vorige week. Wie regelmatig een local, een kleine stamkroeg, bezoekt, heeft meer vrienden, is tevredener en verkleint de kans te veel te drinken. De conclusie: regelmatig bezoek aan een stamkroeg maakt je gelukkiger.

Waar is het op gebaseerd?

Het artikel is gebaseerd op een onderzoek van de universiteit van Oxford, dat vorige maand is verschenen. Dat heet Friends on Tap en gaat over de rol van pubs in de gemeenschap.

En, klopt het?

Van belang is dat het onderzoek is uitgevoerd in pubs in het graafschap Oxfordshire, ten westen van Londen. Britse kroegen in kleine gemeenschappen hebben meer dan Nederlandse cafés de functie van buurthuis. Daar drinken mensen niet alleen hun biertje, maar ook hun koffie en komen ze om bij te praten.

De opdrachtgever van het onderzoek is niet onbevooroordeeld. Dat is CAMRA, een lobbygroep voor behoud van goed bier en traditionele pubs, die niet zijn gelieerd aan bijvoorbeeld een brouwerij.

„De traditionele pub helpt bij het creëren van gemeenschapszin en sociale cohesie”, verklaart onderzoeker Robin Dunbar, evolutiepsycholoog aan de universiteit van Oxford, desgevraagd. „We hebben gezien dat respondenten in een lokale pub gelukkiger waren dan in de grote, anonieme bars in het centrum. Deels is dat omdat mensen aangeven minder te drinken, wat beter is voor je gezondheid. Maar ook het ontmoeten van vrienden en bekenden is van invloed.”

De mechanismen van de positieve effecten van pub-bezoek zijn uitgebreid beschreven in het rapport, in tegenstelling tot de mogelijk negatieve gevolgen, zoals overmatig alcoholgebruik. „Dat wil niet zeggen dat kroegbezoek niet negatief kan uitpakken op geluk en gezondheid, toch is aannemelijk dat de positieve effecten overheersen”, zegt Ruut Veenhoven, emeritus hoogleraar ‘sociale condities voor menselijk geluk’.

Hij houdt voor de Erasmus Universiteit de World Database of Happiness bij en kent veel vergelijkbaar onderzoek. „Eindeloos is aangetoond dat mensen gelukkig worden van de deur uitgaan, naar restaurants en openbare gelegenheden. Eenzame opsluiting geldt ten slotte overal als ernstige straf.”

Maar hoe zit het in het specifieke geval van de lokale pub? Veenhoven: „Het onderzoek geeft geen uitsluitsel over oorzaak en gevolg. Word je gelukkiger van naar de kroeg gaan, of gaan gelukkige mensen vaker naar de kroeg? Wel is het oorzakelijk effect van het bezoek op geluk aannemelijk, zowel door het directe effect van kroeggenot als door indirecte effecten, zoals meer samenhang in de buurt.”

De rol van lokale pubs in de Britse gemeenschap is eerder onderzocht. Zo beschreven de universiteit van York (in 2014) en denktank Institute for Public Policy Research (2012) het belang van pubs op het platteland. Uit beide bleek de centrale rol als ontmoetingsplaats, en plek voor sociale activiteiten.

Conclusie

De universiteit van Oxford onderzocht in opdracht van een lobbygroep de invloed van pub-bezoek op geluk. Eerdere onderzoeken laten zien dat bezoek aan openbare gelegenheden en sociaal contact gelukkiger maakt. Uit studies naar de rol van pubs blijkt het belang ervan op lokaal niveau, in sociaal opzicht. We beoordelen de stelling ‘bezoek aan een stamkroeg maakt je gelukkiger’, in de betekenis van een lokale pub, als grotendeels waar.

Ook een bewering zien langskomen die je gecheckt wilt zien? Mail nrccheckt@nrc.nl of tip via Twitter met de hashtag #nrccheckt