Nederlandse Eritreeërs voelen via petitie druk regime

Nederlandse Eritreeërs worden aangespoord een petitie te ondertekenen die het regime in het land vrijpleit van mensenrechtenschendingen. Critici menen dat de Eritrese ambassade in Den Haag een rol speelt. „Sinds de onafhankelijkheid heeft er geen enkele mensenrechtenschending plaatsgevonden in Eritrea”, staat in het document, waarvan NRC een kopie heeft. Het is in januari in bijzijn van ambassadeur Negassi Kassa Tekle verspreid onder regeringsgezinde Eritreeërs in Rotterdam. Die zijn vervolgens langs de deuren gegaan voor handtekeningen. Critici vrezen dat Eritreeërs zich onder druk gezet voelen. Zij zien de ambassade als verlengstuk van het inlichtingennetwerk van het regime. De ambassadeur zegt de petitie te steunen, maar niet actief betrokken te zijn. De petitie is een reactie op een onderzoek van de Verenigde Naties vorig jaar, waarin stond dat de Eritrea de rechten van de bevolking schendt. „Alle verklaringen dat Eritreeërs het land verlaten omdat er mensenrechtenschendingen plaatsvinden zijn vals”, zegt Tekle. „Het zijn allemaal economische migranten.”