Inflatie in Nederland in januari gedaald

De inflatie bedroeg in januari 0,6 procent. Dat is een lichte daling ten opzichte van de maand daarvoor, toen de inflatie nog 0,7 procent bedroeg. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag laten weten. De belangrijkste motor achter de inflatieafname was de prijsontwikkeling van thuiszorg. Volgens het CBS heeft het schrappen van de korting uit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) in januari 2015 een jaar lang de inflatie omhoog gedreven. Dat effect is nu uitgewerkt. (NRC)