Brieven

Ik doceer geen trucjes

Onlangs was er ophef over rij-instructeurs die leerlingen met trucjes klaarstomen voor het theorie-examen. Afkeuring alom, terecht. Echter, in het voortgezet onderwijs gebeurt al jaren niet veel anders. In de weken voor de centrale eindexamens worden op de meeste scholen zogenaamde examentrainingen gegeven. Daar leer je hoe je de techniek van de vragen kunt doorzien en tactisch het beste resultaat eruit sleept, ongeacht vakkennis. Tien, vijftien jaar geleden begon dit als privétraining voor zwakke leerlingen met gefortuneerde ouders, maar allengs is dit gemeengoed op het merendeel van de scholen. Op mijn voorlaatste school werd ik zelfs verplicht als talenleraar ‘bovenbouw havo/vwo’ een speciale cursus te volgen om dit soort trucjes aan mijn leerlingen bij te brengen, ondanks mijn principiële bezwaren. Andere scholen huren via speciale bureaus mensen in om zo, op mijns inziens oneigenlijke wijze, de examenresultaten op te krikken. Begrijpelijk is het helaas wel, in een maatschappij waar scholen hard afgerekend worden op examencijfers.

Iedereen vwo, en snel!

Vanaf volgend jaar kunnen leerlingen op 24 scholen het vwo in vijf jaar voltooien, een jaar korter dan normaal (8 februari). Zo helpt Sander Dekker het onderwijs om zeep. Stilletjes lijkt de onderwijsminister twee scenario’s te verwezenlijken. 1. Iedereen doet straks vwo, dat vinden ouders prettig en zo kunnen we ons in het buitenland fijn profileren. Nadeel: het niveau moet flink omlaag.

2. We komen in een Amerikaans systeem. Steeds meer excellentietrajecten, excellente scholen, cum laudes en honours programma’s. Voor die trajecten mogen universiteiten nú al het dubbele collegegeld vragen. Excellentie zal meer gaan samenhangen met centen.

Annet Veenstra, Leiden

Geen fraude, maar...

Wat mij verbaast, is het aantal publicaties van prof. Nijkamp (interview 6/2). 127 alleen al in 2011, één per drie dagen. Lees je verder dan wordt de verbazing nog groter, hij zat ook in de redactie van 29 tijdschriften, gasthoogleraar aan 17 universiteiten en vervulde 4 adviseurschappen. Geen wonder dat hij zijn toevlucht nam tot ‘knippen en plakken’.

Wim van Etten, emeritus-hoogleraar Universiteit Twente