Topvrouw worden? Klik hier!

Een site als laatste poging om een quotum te voorkomen.

Illustratie Tomas Schats

Het is de zoveelste poging om meer vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven te krijgen. Na het invoeren van een streefcijfer en een database voor topvrouwen lanceerde minister Jet Bussemaker (Onderwijs, PvdA, met emancipatie in haar portefeuille) maandag een website die in kaart brengt waar de komende jaren plekken vrijkomen in de besturen van de 200 grootste bedrijven in Nederland: navigerennaardetop.nl.

In de wet staat sinds 2013 dat Nederland streeft naar minimaal 30 procent aan vrouwelijke topbestuurders. Maar tot nu toe is dat niet gehaald. In de raden van bestuur was eind vorig jaar 9,6 procent vrouw, in de raden van commissarissen 11,2 procent. Ruim driekwart van alle bedrijven had zelfs geen enkele vrouw in de raad van bestuur. En meer dan de helft (57 procent) heeft in het jaarverslag niet verantwoord waarom dat streefcijfer niet is gehaald.

De minister vindt het proces rond vacatures in de top van het bedrijfsleven te veel een „black box waar een old boys network de baantjes verdeelt”. De nieuwe website, gebaseerd op openbare informatie zoals jaarverslagen, moet het benoemingsproces transparanter maken. Een tool maakt inzichtelijk waar in het land, bij welk bedrijf en in welk jaar een bestuursfunctie vrijkomt. Ook valt te achterhalen of de betreffende functie op dit moment door een man of een vrouw is ingevuld. Zo is te zien dat dit jaar in totaal 156 bestuursfuncties vrijkomen, waarvan het grootste deel (129 functies) nu wordt bezet door een mannelijke bestuurder.

Laatste kans

Met het initiatief wil de minister het bedrijfsleven nog één kans geven voordat ze naar de laatste noodmaatregel grijpt: een vrouwenquotum. Andere Europese landen voerden al zo’n quotum in: Noorwegen in 2003 als eerste met een quotum van 40 procent topvrouwen, gevolgd door Spanje, Frankrijk en IJsland. Duitsland verplicht sinds dit jaar bedrijven om in 30 procent van de bestuursfuncties vrouwen aan te nemen.

Het aandeel vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven is ten opzichte van vorig jaar wel iets gestegen. Maar, zo bleek uit eerder onderzoek, in het huidige tempo zal het zeker tot 2027 duren totdat het streefgetal gehaald is.