Hooggerechtshof stelt CO2-reductieplan Obama uit

Dat is een harde klap voor de president, die de uitstoot van elektriciteitscentrales met eenderde wilde verminderen.

De Jim Bridger Power Plant bij Point of the Rocks, Wyoming
De Jim Bridger Power Plant bij Point of the Rocks, Wyoming Foto Jim Urquhart / Reuters

Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft een ambitieus plan van president Obama uitgesteld om CO2-uitstoot in de VS te verminderen, meldt persbureau AP. Er was een krappe meerderheid van vijf rechters tegenover vier die besloot dat Obama’s plan nog niet ten uitvoer mag worden gebracht totdat alle juridische obstakels uit de weg zijn.

Het Clean Power Plan behelst het met eenderde inperken van de uitstoot van bestaande stroomopwekkende centrales, met name kolencentrales. Dat moet in 2030 voor elkaar zijn. Voor Obama vormt het plan de basis van zijn aanpak van klimaatverandering.

In zijn State of the Union in januari legde Obama uit waarom dit zo hoog op zijn agenda staat:

“In plaats van het verleden te subsidiëren, moeten we investeren in de toekomst. Daarom zal ik druk uitoefenen om de manier waarop we omgaan met onze olie- en kolenreserves te veranderen, zodat die aansluit bij de kosten voor belastingbetalers en onze planeet.”

Het uitstel is een overwinning voor 27 staten met een Republikeins bestuur en de industrie die de gevolgen van dit plan zou ondervinden. Zij spraken eerder over Obama’s plan als een “een ongekende machtsgreep” en maakten de zaak aanhangig.

‘Agressieve stappen’

De voorzitter van de Amerikaanse kamer van koophandel is verheugd met het besluit: “Dit zorgt ervoor dat Amerika niet gedwongen wordt dure en onomkeerbare maatregelen door te voeren, gebaseerd op een ongekende regulering, totdat de juridische beoordeling rond is.”

Een woordvoerder van het Witte Huis heeft laten weten het niet eens te zijn met de beslissing van het hooggerechtshof en “agressieve stappen te blijven ondernemen om vooruitgang te boeken bij het terugdringen van koolstofuitstoot.”

Nancy Pelosi, leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden was harder in haar bewoordingen: “Deze ontzettend verkeerde beslissing van het hooggerechtshof het Clean Power Plan in de wachtstand te zetten, geeft de staten die de klimaatwetenschap negeren de kans de vooruitgang te vertragen om koolstofvervuiling tegen te gaan, met gevolgen voor de gezondheid van alle Amerikanen.”

Het hooggerechtshof, dat een meerderheid van conservatieve leden heeft, blokkeert vaker milieuwetgeving van Obama. In juni werd een plan weggestemd om kwik en giftige uitstoot te reguleren.