Column

Van tevoren stond al vast: die ombudsman moet weg

De media zijn in tweestrijd met zichzelf. Ze houden niet erg van de media, de media. En niet van mediagenieke mensen en niet van niet-mediagenieke mensen en niet van mensen die niet van de media houden. Het ligt allemaal erg gevoelig. Laat ik behoedzaam opereren en eerst stroop smeren bij NRC Handelsblad. Een hoofdredactioneel commentaar was namelijk netjes genuanceerd over het weren van landelijke media bij besloten migratiediscussies in Kaatsheuvel en Geldermalsen. Enerzijds perkte de overheid de uitingsvrijheid zo ten onrechte in. Maar: ‘Tegelijk is de zorg van de overheid over de gevolgen van media-aandacht terecht.’ Media-aandacht leidt immers tot olie op het vuur. Maar: ‘Tegelijk wakkert de politiek ook het vuur aan.’ Het is immers Wilders die stookt.

Zoveel tegelijken! Welke zou de eerste zijn, dacht je als lezer nieuwsgierig. Heeft media-aandacht politieke gevolgen omdat Wilders stookt? Of stookt Wilders omdat media-aandacht politieke gevolgen heeft? ‘Af en toe in z’n blote kont op z’n step in de Spuistraat garandeerde media-aandacht, dus populariteit, dus inkomsten’, schreef de cultuurredactie diezelfde dag over Herman Brood, en dat had over Geert Wilders of Donald Trump kunnen gaan. In hun blote kont op hun step door de Spuistraat. Media erachteraan.

Dat journalist Groenhuijsen kort daarvoor Donald Trump nog ‘geniaal’ had genoemd, een geniale marketingmanager die media-aandacht genereert, was alleen mogelijk doordat hij zweeg over de rol van de media daarbij. Mij lijkt de democratische opdracht van de journalistiek niet op het vlak van politieke marketing te liggen; de journalistiek heeft eigen verantwoordelijkheid, zoals het hoofdredactioneel commentaar van de NRC concludeerde. Daarnaast zouden media in een democratie geen ongecontroleerde macht moeten hebben. Maar kijk, nu vorige week een ambtsdrager niet naakt door de Spuistraat wilde, ging het weer eens grandioos mis.

De Nationale Ombudsman is een eerbiedwaardig instituut. De belichaming ervan kwam uit een besloten vergadering en opeens stonden daar journalisten. Ze wisten dat de man niets kon zeggen, maar ze kwamen ook niet om te luisteren. Ze kwamen om olie op het vuur te gooien. De reporter van het Jeugdjournaal probeerde het maar eens met een mix van onnozelheid, beschuldiging en kitsch. ‘Kunt u aan de kinderen uitleggen waarom de Kinderombudsman weg moet?’ ’Dat is een verkeerde vraag’, zei de belichaming en hij had gelijk. Al was dat meteen ook het verkeerde antwoord.

Nu had het instituut van de Nationale Ombudsman, we konden het allemaal vaststellen, bij de laatste wissel geen mediagenieke belichaming gekregen. Dat gebrek aan media-appeal scheen zelfs de reden te zijn voor de breuk met de zoveel mediageniekere belichaming van de Kinderombudsman. Al weten we dat niet zeker, want de heren zeiden er terecht niets over. De een zweeg; de ander stapte slechts over zijn eigen schaduw heen.

Hoe kwam Nieuwsuur dan even later tot de misprijzende bewering dat Ombudsman en Kinderombudsman ‘rollend over straat’ gingen? Het tegendeel was het geval. Niettemin nam deze krant de straatmetafoor meteen gretig over. De mannen vochten hun ‘straatgevecht’ uit ‘via de media’, schreef ze afkeurend. In de media verschijnen was kennelijk niet zoals het hoorde. Des te vreemder dat de krant een paar alinea’s verderop klaagde dat de Ombudsman pas na massale media-aandacht toelichting was komen geven bij Nieuwsuur. ‘Eindelijk.’

Zo was het instituut vanwege een interne kwestie speelbal van de media geworden. En de sensatiebeluste kijker kwam niet eens te weten waarom de ambtsdrager zweeg: de journalistiek had het te druk met olie op het vuur gooien om onderzoek te doen. De Ombudsman is, zei Nieuwsuur stellig tegen instituut en man tegelijk, ‘zelf tot klacht geworden’.

Hoe kwam Nieuwsuur daar bij? Het was pas een feit op het moment dat de journalist het verzon. I’ll be judge, I’ll be jury, said cunning old Fury. Waarna het hele land slaafs de politiek gevoelige bewering van de televisie overnam. Geen aarzeling of tegengeluid te horen. De man was een klacht, hij was niet innemend, met raar haar, er moest een referendum komen en de uitkomst ervan stond vast: hij moest weg.

De doodsangst onder bestuurders, ambtenaren en politici voor de journalistiek valt te begrijpen. Mediamacht is inderdaad angstaanjagend. En de macht is ongecontroleerd zolang niemand mag protesteren. ‘In een open en democratische samenleving is het aan de journalistiek zelf om te bepalen waar verslag van wordt gedaan, hoe dat wordt gedaan en welke middelen worden ingezet’, schrijft het Genootschap van Hoofdredacteuren deze dagen. Het is niet geruststellend.