De ene homeopaat is de andere niet. Of toch wel?

Deze rubriek belicht elke dinsdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Vandaag: hoe goed is de homeopaat en is een revaliderende zzp’er aan het werk?

Is een homeopaat zonder artsenopleiding even goed in zijn werk als een homeopaat die wel medisch geschoold is? Het begon als een fiscale kwestie over het recht op de medische btw-vrijstelling, maar werd al snel een inhoudelijke discussie over het kwaliteitsniveau van homeopaten. Glad ijs voor de rechterlijke macht.

De man had een opleiding verpleegkunde gedaan en daarna een opleiding aan de School voor Homeopathie. Hij had een eigen praktijk als klassiek kinetisch homeopaat en was lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten.

Collega’s die lid waren van dezelfde vereniging en dezelfde opleiding tot homeopaat hadden gevolgd – maar daarnaast ook arts waren – hadden een vrijstelling van omzetbelasting voor medische dienstverlening. Dat wilde de homeopaat ook. Hij stond immers ook ingeschreven in het medisch register, zij het als verpleegkundige, en had dezelfde homeopathische kennis als zijn collega’s.

De belastinginspecteur weigerde de vrijstelling, met goedkeuring van de rechtbank Noord-Holland. De rechter oordeelde op grond van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie dat het kwaliteitsniveau van de homeopaat moet worden getoetst aan dat van een arts. De man was geen arts, had niet dezelfde kwalificaties dus kon het niveau van de behandelingen nooit gelijkwaardig zijn.

De homeopaat ging met succes in hoger beroep. Het Amsterdamse gerechtshof kwam op basis van diezelfde Europese jurisprudentie tot de conclusie dat het erom gaat of de medische zorg voor patiënten gelijkwaardig is. De beroepskwalificaties hoeven niet exact dezelfde te zijn, zolang de kwaliteit van de zorg maar vergelijkbaar is. Omdat zowel de artsen als de verpleegkundige dezelfde homeopathie opleiding hadden gevolgd, was het volgens het Hof in strijd met de fiscale neutraliteit om in het ene geval geen en in het andere geval wel omzetbelasting te heffen.