EU-ministers krijgen nepcrisis voorgeschoteld

De 28 ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie gaan deze vrijdag in Amsterdam een crisisoefening doen. Aan de hand van een fictieve crisis in een niet-bestaand land moeten zij multiple choice vragen beantwoorden over hoe zij zouden handelen. Deze antwoorden worden anoniem geprojecteerd op schermen. Op basis van hun antwoorden gaan de ministers vervolgens onder leiding van minister Koenders (Buitenlandse Zaken, PvdA) en EU-buitenlandcoördinator Mogherini met elkaar in debat.

Tijdens de grote nucleaire veiligheidstop in Den Haag, in 2014, werd voor de deelnemers ook een crisisoefening gehouden. Vanwege de positieve reacties is besloten een simulatiespel voor de Europese ministers te organiseren.

In de oefening krijgen de ministers te maken met een fictief land waar na verkiezingen onrust uitbreekt. Door middel van filmpjes met Engelstalige acteurs wordt de situatie geschetst die gaandeweg steeds verder escaleert. Tussentijds krijgen de deelnemers telkens meerkeuzevragen voorgeschoteld. Hoewel dus alles gefingeerd is zijn er wel parallellen te trekken met bestaande crisissituaties. Zo zal de onrust bijvoorbeeld leiden tot vluchtelingenstromen.

De ministers komen later vrijdag en zaterdag nog te spreken over bestaande crises.