Verplichte kost bij elke bonus

Het is het favoriete gespreksonderwerp op familiefeestjes, waarbij vooral je reactionaire oom zijn zegje wil doen over die ‘zakkenvullers’. Het zijn de ontvangers van een bonus die juist weer roepen dat de discussie meer met feiten dan met emotie moet worden gevoerd. In Bovenbazen laten Camiel Selker en Hein Haenen zien hoe het er daadwerkelijk aan toegaat bij de vaststelling van salaris en bonus van ‘corporate Nederland’. Dan blijkt dat de bestuursvoorzitter de discussie over zijn beloning intern net zo goed op emotie voert. Het boek blikt kort terug op de vaderlandse bonusgeschiedenis, schetst het krachtenveld tussen commissarissen en directeuren, en legt uit hoe het bonusbeleid is ontstaan. Het is geen simpel probleem met een simpele oplossing, dat tonen Selker en Haenen mooi aan in een soms wat droog boek waarvoor ze veel commissarissen en kenners hebben gesproken. Het is niet alleen verplicht leesvoer voor wie meent een duidelijke mening te moeten hebben over bonusbeleid, het kan zelfs ervaren commissarissen nog wat leren over het gedrag van hun collega’s en de directeuren, en hoe het anders kan.