brief

Allemaal anti-Poetin propaganda

De Nederlandse media, waaronder NRC, zijn deel van een anti-Russisch Koude Oorlogsoffensief en lijden aan een ‘Poetincomplex’. Wanneer men de Rusland-Oekraïne berichtgeving in NRC sinds de Krimcrisis doorneemt, stuit men op een lange reeks eenzijdige anti-Russische verhalen. Ik heb de berichtgeving nauwkeurig gevolgd en stel vast dat bijna alle artikelen dezelfde kleur hebben. In plaats van hoor en wederhoor te plegen, geeft de redactie het woord aan anti-Russische intellectuelen, waarbij iedere nuance of tegengeluid taboe lijkt. Hoewel in eigen land geliefd, krijgt Poetin in de Nederlandse media overal de schuld van. De berichtgeving is bovendien opgemaakt met vijandige koppen en pretentieuze afbeeldingen. De NRC-voorpaginakop van 21/1 is representatief: Gifmoordzaak leidt naar Poetin. Onbewezen beschuldigingen worden voorpaginanieuws. Vorige week publicatieruimte voor weer een andere anti-democratische Poetinhater die in eigen voet schiet: Beloon Kremlin niet met dat ridicule referendum (27/1).

Kritiek op de dominante anti-Russische lijn is in onze media minimaal. Ieder dissident geluid hierover ligt moeilijk of wordt verdacht gemaakt. Voor ‘de andere kant van het gelijk’ moet men naar het buitenland. De tv-zender Russia Today , bijvoorbeeld, belicht naar eigen zeggen de wereld ‘vanuit Russisch perspectief’. Volgens Nederlandse media is dat propaganda, maar gekleurde informatie is verfrissend wanneer men de censuur en propaganda in onze eigen media probeert te ontrafelen. Misschien zou NRC de hand in eigen boezem kunnen steken met een onderzoeksrapport over de berichtgeving inzake Rusland-Oekraïne. Hopelijk komt er dan ruimte voor kritische geluiden en inhoudelijk debat.

, auteur en documentairemaker