Als de dienstplicht terugkomt, dan moeten vrouwen ook

Minister Hennis tijdens een bezoek aan de Nederlandse militairen in Mali, in december vorig jaar. Foto ANP / Evert-Jan Daniels
Minister Hennis tijdens een bezoek aan de Nederlandse militairen in Mali, in december vorig jaar. Foto ANP / Evert-Jan Daniels

Is het symboliek of een belangrijke stap in de emancipatie van de krijgsmacht die minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie, VVD) voorstaat? Dinsdag kondigde de minister aan dat ze, op verzoek van PvdA en D66, ook voor vrouwen de dienstplicht gaat invoeren. De dienstplicht waarvan velen gedacht zullen hebben dat die al decennia niet meer bestaat. De militaire plicht is echter niet afgeschaft, maar opgeschort. Sinds het einde van de Koude Oorlog werden weinig jonge mannen meer opgeroepen en sinds 1996 is dit helemaal niet meer gebeurd.  

„Een wetswijziging leidt er toe dat ook vrouwen kunnen worden opgeroepen als de opschorting van de opkomstplicht in Nederland zou eindigen”, schrijft Hennis aan de Tweede Kamer. Bij een Russische inval of het uitbreken van een Derde Wereldoorlog is het mogelijk dat de dienstplicht weer geactiveerd wordt en alle mannen én vrouwen tussen 17 en 45 jaar voor militaire dienst worden opgeroepen. Vooralsnog zal de enige verandering zijn dat alle 17-jarigen een brief van Defensie krijgen dat ze geregistreerd zijn. Hennis stuurt de geplande wetswijziging overigens pas in het najaar naar de Kamer.

Worden vrouwen hiermee dan eindelijk erkend als even (on)geschikt voor het leger als mannen? Zwakker fysiek gestel of veronderstellingen dat vrouwen de militaire dienst niet aankunnen blijken niet de reden dat zij tot nu toe van dienstplicht zijn uitgesloten. De reden, zo schrijft Hennis, is „hun achterstand op de arbeidsmarkt”. Hennis ontkent niet dat die nog steeds bestaat, in ieder geval in beloning. Maar: „het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen zwaarder dan een eventuele achterstand”.