Ruim 1.300 meldingen van geweld in en bij asielzoekerscentra

Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie is geen sprake van een “uitzonderlijke stijging” in incidenten.

Asielzoekers van een opvanglocatie nabij Nijmegen gaan een blokje om.
Asielzoekers van een opvanglocatie nabij Nijmegen gaan een blokje om. Foto Jerry Lampen / ANP

Bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn vorig jaar ruim 1.300 meldingen binnengekomen van fysiek geweld in en rondom asielzoekerscentra. Daarnaast ontving het COA nog eens 760 meldingen van verbaal geweld, zoals schelden en dreigen. Dat blijkt uit zaterdag gepubliceerde cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het opvangorgaan ontving vorig jaar in totaal ongeveer 8.000 meldingen. Dat is grofweg twee keer zo veel als een jaar eerder, maar ook het aantal asielzoekers is in een jaar tijd bijna verdubbeld, zo benadrukt het ministerie. In verhouding is dus geen sprake van een “uitzonderlijke stijging” in het aantal meldingen bij het COA.

In het merendeel van de gevallen (bijna 5.100) was sprake van het overtreden van de huisregels. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet schoonmaken van de eigen kamer, geluidsoverlast of het afplakken van een brandmelder. Ook telde het COA bijna 370 “zelfdestructieve acties”, zoals hongerstakingen of zelfverminking.

55 zedendelicten in opvangcentra

Naast het COA ontving ook de politie vorig jaar bijna 4.500 meldingen van incidenten in en rond asielzoekerscentra. De cijfers van beide instanties zijn echter niet bij elkaar op te tellen, zo stelt het ministerie van Veiligheid en Justitie. In sommige gevallen zijn meldingen namelijk zowel bij het asielorgaan als bij de politie gedaan.

Uit de cijfers van het ministerie blijkt ook dat de politie vorig jaar 55 meldingen kreeg van zedendelicten. Vaak ging het dan om incidenten tussen twee bewoners van een opvanglocatie, zo stelt het ministerie:

“Een enkele registratie gaat over poging tot misbruik van een minderjarige vluchteling door een Nederlandse man en een poging tot aanranding van een Nederlandse vrouw door een man die mogelijk afkomstig is van de COA-opvanglocatie in die plaats.”

In grofweg de helft van de gevallen werd de politie echter louter ingeroepen om te assisteren, niet om op te treden. De hulp van agenten was dan bijvoorbeeld nodig omdat er iemand onwel was geworden of vanwege een verloren identiteitskaart. Meldingen van mogelijke mensenhandel kwamen vorig jaar 34 keer bij de politie binnen.

Of er in en om opvanglocaties verhoudingsgewijs vaker incidenten worden gemeld dan elders in het land wil verantwoordelijk staatssecretaris Klaas Dijkhoff niet zeggen. In een verklaring laat hij weten terughoudend te zijn in het trekken van conclusies:

“Ik wil er transparant in zijn, iedereen mag ze zien. Vergelijkingen maken met andere plaatsen of groepen zal ik niet doen. Die gaan per definitie mank.”