Gemiddelde leeftijd ouderpaar is veel hoger dan 22,5 jaar

In het artikel over het Indiase kastenstelsel (‘Kastenstelsel zit in DNA van Indiërs’, Wetenschapspagina 26 januari) wordt uitgegaan van 22,5 jaar als de duur van een generatie. Wordt daarbij wel rekening gehouden met jongste kinderen? Als jongste zoon van de jongste zoon ben ik 80 jaar jonger dan mijn grootmoeder in plaats van 45 jaar. Van vader op zoon duren 10 generaties bij mij 380 jaar.

In de loop der jaren heb ik een groot bestand opgebouwd door systematisch gegevens te verzamelen uit de burgerlijke stand. Een steekproef van moeder op dochter van 4 tot 6 generaties, gerangschikt op leeftijdsverschil loopt van 26 tot 39 jaar. Halverwege kom ik op bijna 34 jaar, de jongste helft op 31 jaar en de oudste helft op 35 jaar.

Wellicht kregen al die 70 generaties jongste kinderen in India zelf nooit kinderen, maar 22,5 jaar lijkt me wel erg jong als de gemiddelde leeftijd van een ouderpaar. Het kastenstelsel zou dus aanmerkelijk ouder kunnen zijn dan de kleine 1.600 jaar die in het artikel wordt genoemd.