Creation

(John Amiel, 2009). Dappere, maar half geslaagde poging psychodrama te combineren met de evolutietheorie van Darwin. Dat Darwin na lang aarzelen de ‘nuttige leugen’ van de religie te lijf gaat, zou komen door de dood van zijn dochtertje Annie in 1851.