Expliciete keuzes maken

Het merendeel van de actieve beleggers is niet in staat om de benchmark te verslaan. Het is daarom niet vreemd dat beleggingsportefeuilles steeds vaker worden ingevuld met passieve producten. Dat neemt niet weg dat er ook genoeg beleggers zijn die de index op de lange termijn wel kunnen verslaan. Dat wil zeker niet zeggen dat zij het ieder jaar beter doen dan de index. En dat hoeft ook niet. Zolang het cumulatieve resultaat van een belegger maar beter is over een langere periode. Om de benchmark te kunnen verslaan moet een actieve belegger afwijken van de index door expliciete keuzes te maken. Hiermee onderscheidt hij zich van de grijze middelmaat van ‘indexknuffelaars’. Aan de hand van een beperkt aantal instrumenten is het mogelijk om deze fondsen te identificeren. Maar dat vergt een extra inspanning. Iedere fondsbelegger die deze inspanning niet wil verrichten, is het beste af met een passief beleggingsproduct.