Opinie

Wateroverlast

Ik had last van een lekkage. Het water kwam door mijn plafond en droop langs de muren naar beneden. Al gauw was de opvangcapaciteit van mijn emmers, teiltjes en pannen ontoereikend. Er vormden zich plassen op mijn parketvloer. Mijn huisgenoten drongen aan op maatregelen. Ik beloofde hun het probleem op te lossen en stelde mijzelf een keiharde deadline van acht weken.

Ik ging de dialoog aan met mijn bovenbuurman. Ook hij had last van lekkage. Het water kwam ook bij hem uit het plafond. Het dak bleek te lekken. Hij had grote wastobben en vaten opgesteld om het op te vangen, maar zelfs die bleken niet te volstaan. Ze stroomden over en het water lekte via zijn vloer en mijn plafond mijn woning binnen.

Toen ik de oorzaak van de lekkage had vastgesteld, lag de oplossing voor de hand. Ik voerde druk uit op mijn bovenbuurman om zijn opvangcapaciteit uit te breiden. Als hij méér water zou opvangen dan hij al deed, dan was mijn probleem opgelost. Ik bood hem een financiële tegemoetkoming om de kosten van de aanschaf van grotere teilen en vaten te dekken en beloofde hem dat hij, als hij aan zijn verplichtingen zou voldoen, hoop kon koesteren op een invitatie voor mijn volgende verjaardagsfeestje.

Triomfantelijk meldde ik de oplossing aan mijn opgeluchte huisgenoten. Het probleem van de wateroverlast behoorde voorgoed tot het verleden. Die nacht klom ik het dak op om woest op en neer te springen van vreugde. De pannen verschoven en ik ruïneerde de dakbedekking en ik deed dat vol overgave omdat ik wist dat het bij mij niet zou gaan lekken.

Premier Rutte heeft beloofd dat hij het vluchtelingenprobleem tijdens zijn toerbeurt als voorzitter van Europa zal oplossen. Hij heeft zichzelf een keiharde deadline gesteld van acht weken. Hij is de dialoog aangegaan met Turkije om druk uit te oefenen om de opvangcapaciteit voor Syrische oorlogsvluchtelingen uit te breiden. Hij stelt het land een financiële tegemoetkoming in het vooruitzicht en als het aan zijn verplichtingen voldoet, wordt het misschien opnieuw uitgenodigd om te praten over toetreding tot de Europese Unie. De coalitiepartner PvdA liet deze week bij monde van partijleider Samsom weten dat ze vluchtelingen wil terugsturen naar Turkije. Officieel kan dat niet, want Turkije geldt nu niet als ‘veilig derde land.’ Maar dat is een kwestie van terminologie. Samsom zit er boven op. „Als je ervoor zorgt dat de Syrische vluchtelingen in Turkije een asielstatus kunnen krijgen,” zegt hij, „dan is er juridisch sprake van een veilig derde land. Daar wordt nu aan gewerkt.” Tevens beslist het kabinet vandaag om de Nederlandse militaire missie in Irak uit te breiden en om ook Syrië te gaan bombarderen.

Die Syrische vluchtelingen zijn op de vlucht voor onze bommen. Officieel is dat niet zo, omdat onze bommen bedoeld zijn voor de strijders van het kalifaat. Maar dat is alleen maar officieel zo, want iedereen weet dat de bombardementen niet werken en dat de schade die aan IS vanuit de lucht kan worden toegebracht zeer beperkt is. Je zou zelfs kunnen betogen dat onze bombardementen averechts werken, omdat ze het gevoel van onveiligheid bij de bevolking versterken en het enige wat kan verklaren dat die enge fundamentalisten van IS bij de bevolking zowaar enige steun genieten, is dat hun bewind een vorm van veiligheid biedt. Alles is relatief. Maar ze hebben liever de sharia dan onze bommen en geef ze eens ongelijk. Wij veroorzaken het probleem dat Turkije moet oplossen.