Strafaangifte tegen Financiën ingetrokken

Het hof in Arnhem had tegen het ministerie aangifte gedaan van ongeoorloofde beïnvloeding van getuigen.

Het gerechtshof in Arnhem.
Het gerechtshof in Arnhem. Foto Jeroen Jumelet / ANP

Het gerechtshof in Arnhem heeft de strafrechtelijke aangifte die het in 2014 tegen het ministerie van Financiën had gedaan, ingetrokken. Omdat de Hoge Raad in december oordeelde dat de Belastingdienst de identiteit van een tipgever in een omvangrijke zwartspaarderszaak niet hoeft prijs te geven, stelt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat het “niet langer prijsstelt op vervolging”. Dat heeft het Hof vrijdag bekend gemaakt.

In een slepende rechtszaak rond een groep rijke Nederlanders die hun geld buiten de fiscus om in Luxemburg hadden gestald, heeft de Belastingdienst een deal gesloten met een tipgever. In ruil voor een vergoeding en op voorwaarde van anonimiteit verschafte deze tipgever een lijst met namen van vermoedelijke zwartspaarders in Luxemburg.

Toen de zaak in november 2014 diende voor het gerechtshof in Arnhem weigerden twee FIOD-ambtenaren op het verzoek van de president van het hof in te gaan om de naam van hun bron prijs te geven. De nazaten van één zwartspaarder hadden de betrouwbaarheid van de tipgever in twijfel getrokken.

Volgens het hof waren de twee ambtenaren door hun leidinggevende geïnstrueerd om te zwijgen, wat de president opvatte als het ongeoorloofd beïnvloeden van getuigen. Hij deed hierop aangifte van een strafrechtelijk feit tegen de top van het ministerie van Financiën. Nu de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de naam van de tipgever in de zaak geheim mag blijven, biedt dat volgens de president in Arnhem “een nieuw perspectief op de verdenking die destijds ontstond”.

Overigens zal het Openbaar Ministerie zelf tot de beslissing moeten komen of het wel of niet tot strafrechtelijke vervolging van de top van Financiën over te gaan.