Oostenrijk is voor, Duitsland kijkt, Commissie en Turkije wijzen af

De Europese Commissie benadrukt dat EU-landen gebonden zijn aan het VN-vluchtelingenverdrag en asielzoekers niet zomaar kunnen ‘terugduwen’. „De EU doet niet aan push-backs”, zegt een woordvoerder. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat Turkije vasthoudt aan de afspraak met de Europese Unie dat vluchtelingen, die internationale bescherming nodig hebben, niet kunnen worden teruggestuurd.

Lees ook: Wat behelst het plan-Samsom en hoe valt het in Den Haag? en Is het plan juridisch uitvoerbaar?

Oostenrijk is vóór het plan-Samsom. „Zodra vluchtelingen duidelijk wordt gemaakt dat ze hun doel niet bereiken, zullen de overtochten afnemen”, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Samsom zegt dat behalve Oostenrijk ook Duitsland en Zweden positief reageren. Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken had donderdag naar eigen zeggen behalve uit de media nog geen kennis genomen van het plan. „We zouden de details ervan voorzichtig moeten bestuderen”, aldus een woordvoerder. „Maar de Duitse regering kan natuurlijk alleen instemmen met een plan dat in overeenstemming is met Europese en internationale regels.”

Vooral Samsoms idee om alle vluchtelingen „per kerende boot” terug te sturen, ook als ze wel in aanmerking zouden komen voor asiel, ligt gevoelig. Volgens Samsom is zijn plan haalbaar als Turkije de status krijgt van ‘veilig land van herkomst’. Commissie-ambtenaren wijzen erop dat die status alleen betekent dat Turken die illegaal naar de EU komen sneller teruggestuurd kunnen.

Met Turkije is wel een verdrag gesloten over het terugnemen van niet-Turkse migranten, uit derde landen. Maar dat is nog niet ingevoerd. In ruil voor de 3 miljard euro aan steun die de EU vorig jaar beloofde moet Turkije dit alsnog doen. Maar ook dan houdt de Commissie aan dat mensen niet zo snel kunnen worden teruggestuurd. „Elk asielverzoek moet op individuele basis worden bekeken”, zegt de woordvoerder.