Minder faillissementen in de landbouw, meer in veehouderij

Foto Peter Hilz

Het aantal faillissementen in de landbouw is vorig jaar met meer dan 20 procent gedaald ten opzichte van 2014. Het aantal faillissementen neemt voor het tweede achtereenvolgende jaar af. In bijna alle landbouwsectoren gingen in 2015 minder bedrijven failliet, behalve in de veeteelt en bloementeelt. Dat meldt CBS vrijdagmorgen.

Het aantal faillissementen in de landbouw, bosbouw en visserij daalde in 2015 tot 74 bedrijven, het laagste aantal sinds 2009. In de veehouderij gingen in 2015 echter twee maal zoveel bedrijven failliet als in 2014. Er gingen vooral meer melkveehouders failliet. In 2014 telde het CBS 1 failliete melkveehouder, vorig jaar waren dat er 6.

Een CBS-woordvoerder tekent daarbij aan dat de faillissementen „het topje van de ijsberg” laten zien, als het gaat om financiële problemen in de veehouderij. Er zitten vermoedelijk veel meer bedrijven in bijzonder beheer bij banken. Melkvee- en varkenshouders kampen met lage prijzen die worden veroorzaakt door overproductie en tegenvallende vraag in opkomende markten als China. Ook de Russische boycot speelt deze sectoren parten.

Van alle sectoren in de landbouw gingen in de tuinbouwsector vorig jaar nog steeds de meeste bedrijven failliet: 43 stuks. Ten opzichte van 2009 is het aantal faillissementen in de tuinbouw in 2015 wel met meer dan 50 procent gedaald. (NRC)