Kamer: nieuwe wet voor vervolgen ambtsmisdrijven

De Tweede Kamer wil dat er nog dit jaar een nieuwe wet komt voor het vervolgen van Kamerleden voor ambtsmisdrijven. Bijna alle fracties steunden daartoe donderdag in het debat over het onderzoek van de commissie-Schouten een oproep van de VVD die kabinet en de Tweede Kamer zelf oproept werk te maken van een wetswijziging. De commissie-Schouten deed afgelopen weken onderzoek naar het lekken naar NRC uit twee vergaderingen van de commissie-stiekem, waarin de fractievoorzitters vertrouwelijk spreken over het werk van de inlichtingendiensten. Lekken uit deze commissie is een ambtsmidrijf. Vorige week maakte Carola Schouten (ChristenUnie) bekend dat haar commissie geen aanleiding tot vervolging heeft gevonden. (NRC)