Asscher stelt onderzoek in naar problemen bij UWV

De uitkeringsinstantie kampt met werkachterstanden en ICT-problemen. De Rekenkamer doet onderzoek.

Minister Asscher.
Minister Asscher. Foto Bart Maat / ANP

Minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) laat de Algemene Rekenkamer onderzoek doen naar de problemen binnen het UWV. Dat heeft hij in een brief laten weten aan de Tweede Kamer. Het UWV kampt onder meer met werkachterstanden en grote ICT-problemen, bijvoorbeeld met werk.nl.

De Tweede Kamer had om het onderzoek gevraagd nadat NRC een reconstructie had gemaakt van de problemen met werk.nl, de online portal van UWV. Het project heeft 80 miljoen euro gekost, maar de voor de instantie cruciale site bleek verre van stabiel.

ICT bij het UWV is niet alleen een internetprobleem. “Het is ook een schoolvoorbeeld van een patroon dat vaker tot overheidsfalen leidt”, schreef NRC-redacteur Derk Stokmans:

“Politici bedenken onuitvoerbaar beleid; bestuurders en topambtenaren schuiven aangekondigde problemen zo lang vooruit dat ze niet meer zonder grote schade kunnen worden opgelost. Het vermijden van risico’s en het beschermen van (politieke) imago’s krijgt prioriteit boven het verbeteren van overheidsdiensten voor burgers.”

Kritiek

Asscher kreeg tijdens het debat in de Tweede Kamer stevige kritiek te verduren. Parlementariërs, onder anderen van coalitiepartij VVD, bekritiseerden de minister omdat hij onvoldoende in staat zou zijn om de problemen binnen het UWV aan te pakken. Ook Roos Vermeij van zijn eigen Partij van de Arbeid toonde zich bezorgd:

“Ik heb het gevoel dat ze helemaal klem zitten in een zelfgemaakt moeras, waardoor ze nauwelijks toekomen aan het helpen van werkzoekenden. Ik maak me grote zorgen of ze gezien de structurele problemen niet zo met zichzelf bezig zijn dat ze niet meer in staat zijn te doen waarvoor ze zijn opgericht, namelijk het publieke belang behartigen.”

Doelstellingen

De Rekenkamer moet bekijken of de doelstellingen van het UWV haalbaar zijn met de mankracht en middelen waarover de instantie beschikking heeft, schrijft Asscher. De minister voegt eraan toe dat daarbij de “bredere context” in het oog gehouden moet worden, “zoals maatschappelijke ontwikkelingen en de teruglopende budgetten bij UWV wegens eerdere taakstellingen”.

Volgens Asscher is de ICT binnen het UWV een “overkoepelend thema dat alle beleidsgebieden raakt en voorwaardelijk is voor de interne processen”. De minister zegt met de instantie afgesproken te hebben dat er een meerjarenprogramma komt, waarin zaken als de kosten en toekomstbestendigheid van de software worden uitgewerkt. De organisatie krijgt bovendien de komende twee jaar 38 miljoen euro extra, omdat is gebleken dat naast de digitale dienstverlening meer persoonlijke aandacht er aan bijdraagt dat mensen eerder uit een uitkering raken. Bekeken wordt nog of dat op langere termijn een besparing oplevert.

Hoe het onderzoek er precies uit komt te zien en wanneer de uitkomsten worden bekendgemaakt, is nog onduidelijk. De precieze invulling laat Asscher aan de Rekenkamer.