Economie

Millennials willen op korte termijn een nieuwe baan, maar waarom?

Beeld: iStock

Werk jij over vijf jaar nog voor dezelfde werkgever? Tweederde van de millennials (geboren tussen 1982 en 1995) liever niet, en ruim driekwart wil binnen het decennium een andere baan. Dat blijkt althans uit een onderzoek van Deloitte.

Aan het onderzoek van Deloitte deden bijna 7.700 hoogopgeleide, fulltime werkende millennials uit 29 landen mee - ook driehonderd Nederlanders.

Wat moeten bedrijven doen om hun millennials binnen te houden? Of in andere woorden: waarom willen millennials weg bij hun bedrijf? Dit zijn de drie belangrijkste constateringen:

1. Ontsnappen aan oude structuren

“Bedrijven werken al tachtig jaar met dezelfde denkbeelden, die niet stroken met wat millennials willen,” zegt Tommes Krullaars, partner van adviesbureau PwC, op basis van hun onderzoek. Hij verwijst naar de vroegere bedrijfsstructuur, waarin lagere medewerkers nauwelijks verantwoordelijkheid droegen en relatief simpele taken hadden.

“Die stijve en strakke structuren, daar kunnen millennials niet in werken.”

Een ander punt waarin millennials verschillen van vroegere werknemers, is de motivatie. Volgens Krullaars worden ze niet gedreven door hoger salaris, maar vooral door meer uitdagingen en ervaringen.

2. Leren en ontwikkelen

Wat willen millennials dan wel? “Ontwikkeling en beleving,” vat Krullaars samen. Daaronder vallen een snelle loopbaan, meer verantwoordelijkheid, ervaring in het buitenland en een goede balans tussen werk en privé.

Juist die mogelijkheid op ontwikkeling is er bij veel bedrijven niet voldoende, blijkt uit de resultaten van Deloitte. De millennials erkennen dat hun kwaliteiten nog niet goed genoeg zijn voor promotie, maar ze missen trainingen om bij te leren. Het onderzoek noemt Nederland als land waar opvallend weinig begeleiding zou zijn voor jonge werknemers.

Als specifiek ontwikkelingspunt zijn ze op zoek naar training voor leiderschap: 71 procent van Deloittes deelnemers die binnen vijf jaar wil vertrekken, is ontevreden over de leiderschapstrainingen. Het Amerikaanse zakentijdschrift Bloomberg schreef vorige week nog dat millennials veel potentie hebben op leidinggevende functies, doordat de ervaring van babyboomers gecombineerd kan worden met hun digitale kennis.

3. Millennials vinden flexwerk niet erg

Het Britse tijdschrift The Economist schreef na onderzoek dat “de slimste generatie ooit” wordt geremd door ouderen. Dat komt vooral doordat ouderen de vaste en “zekere” banen hebben, ten koste van millennials. Een consequentie daarvan is dat millennials flexibeler zijn in hun zoektocht naar andere werkgevers.

Vinden zij het vervelend om flexwerkers te zijn? Nee, volgens Krullaars is het een typische eigenschap van de millennial. Zelfs als bedrijven hun structuren wijzigen, meer trainingen aanbieden en vaste contracten verstrekken, zijn ze geneigd om van baan te blijven switchen. Dit ziet de PwC ook terug in een onderzoek uit 2015. Krullaars:

“De millennial ziet zijn baan als een opdracht. Logisch dus dat zij binnen vijf jaar op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging. Ze hebben minder behoefte aan zekerheid, meer aan uitdaging.”