Kritiek op Eritrea is ook hier riskant

Een hoogleraar wees een Eritreeër in Nederland indirect aan als „spil” van de Eritrese inlichtingendienst. Deze man klaagt nu de hoogleraar aan.

Mesereth Bahlbi (28), prominent lid van de jeugdbeweging van de enige toegestane partij in Eritrea. Foto Rink Hof / Hollandse Hoogte

Voor- en tegenstanders van het autocratische regime in Eritrea troffen elkaar woensdag in de Amsterdamse rechtbank voor een zaak die tekenend is voor de verharding binnen de Eritrese gemeenschap in Nederland. Mesereth Bahlbi, prominent lid van de jeugdbeweging van de enige toegestane partij in Eritrea, eiste rectificatie van een interview met Mirjam van Reisen, hoogleraar Internationale Relaties in Tilburg. In dat interview heeft Van Reisen indirect gezegd dat Bahlbi de spil is van de Eritrese inlichtingendienst in Nederland.

Ook eiste Bahlbi (28) 25.000 euro schadevergoeding omdat hij door de stress over dat interview zijn nieuwe baan bij een verzekeraar heeft moeten opgeven. Die stress is opmerkelijk voor iemand die op sociale media hard tekeer gaat tegen iedereen die uitgesproken kritiek levert op het regime van president Isaias Afewerki. Een regime dat – of je nu voor of tegen bent – regeert over een land waaruit wekelijks duizenden mensen vluchten, ondanks het shoot-to-kill-beleid aan de grens.

Diaspora

In het bewuste interview ging Van Reisen nader in op een kwestie rond Bahlbi’s broer en zus. Zij werkten als tolk voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), terwijl ze via hem dichtbij het regime stonden. Van Reisen is kritisch op het regime. Ze doet onderzoek naar mensenrechtenschendingen en wijst er in de media vaak op dat de regering ook Eritreeërs in de diaspora in haar greep houdt. Die moeten bijvoorbeeld twee procent van hun inkomen aan Eritrea afdragen.

Bahlbi was tot eind vorig jaar voorzitter van de Nederlandse tak van de YPFDJ, de jongerenbeweging van de regerende partij. Zijn huidige positie binnen de beweging werd woensdag niet duidelijk. Hij ageert fel tegen critici als Van Reisen, die er volgens hem op uit zijn de regering te beschadigen. Toen de Speciale Mensenrechtenrapporteur van de Verenigde Naties vorig najaar Nederland bezocht, beschuldigde hij ook haar er op hoge toon van dat zij de situatie in Eritrea schromelijk overdrijft. Zowel Van Reisen als VN-rapporteur Keetharuth werden rond die tijd achtervolgd, naar zij vermoeden door aanhangers van het regime.

Smaad

Kritische artikelen zijn volgens Bahlbi steevast ingegeven door „politieke motieven” en uitingen van „smaad”, „stemmingmakerij” en „slechte journalistiek”. Critici zijn per definitie onbetrouwbaar.

In mei gaf Van Reisen een kort, telefonisch interview aan radiozender BNR over een artikel in tijdschrift OneWorld. Dat ging over Bahlbi’s broer en zus, die tolkten voor de IND. Volgens de richtlijn van de IND mag dat niet: tolken mogen geen naaste familie hebben die betrokken is bij een regime dat een rol speelt in het vluchtverhaal van asielzoekers. Zij verloren later dan ook hun baan.

Van Reisen zei over de tolken, overigens zonder namen te noemen: „Het zijn mensen die al lang in Nederland zijn, [wiens] broer de spil is van de inlichtingendienst van Eritrea, waarvan het centrum in Nederland is. Dat is een bekend gegeven en feit.” Bahlbi vindt dat zij dit alles in het interview had moeten aantonen. De rechter wees erop dat Bahlbi de weg naar de media zelf ook goed weet te vinden. Hij wierp tegen dat hij BNR na het interview heeft benaderd maar geen gehoor vond. De radiozender heeft hij niet gedaagd. Over twee weken doet de rechter uitspraak.

    • Hanneke Chin-A-Fo