Kamer: voor 2017 nieuwe wet vervolging ambtsmisdrijven

Voorstel voor wetswijziging is reactie op onbevredigende uitkomst onderzoek commissie-Schouten naar lek uit ‘Stiekem’.

Carola Schouten (Christenunie) tijdens het Kamerdebat over het rapport van haar onderzoekscommissie naar het lekken uit de commissie-stiekem.
Carola Schouten (Christenunie) tijdens het Kamerdebat over het rapport van haar onderzoekscommissie naar het lekken uit de commissie-stiekem. Foto ANP / Bart Maat.

De Tweede Kamer wil dat er nog dit jaar een nieuwe wet komt voor het vervolgen van Kamerleden voor ambtsmisdrijven. Bijna alle fracties steunden daartoe donderdagmiddag in het debat over het onderzoek van de commissie-Schouten een motie van de VVD die kabinet en Kamer oproept werk te maken van een wetswijziging.

De commissie-Schouten deed in opdracht van het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer, onderzoek naar het lekken naar NRC uit twee vergaderingen van de commissie-stiekem, waarin de fractievoorzitters vertrouwelijk spreken over het werk van de inlichtingendiensten. Lekken uit deze commissie is een ambtsmidrijf.

Vorige week woensdag maakte Schouten bekend dat haar commissie geen feiten of omstandigheden heeft aangetroffen “die leiden tot een redelijk vermoeden van schuld” van één van de fractievoorzitters en daarom wordt geen van de fractievoorzitters uit de commissie vervolgd.

De commissie-Schouten concludeerde dat haar eigen opdracht een “mission impossible” was, onder meer omdat de wetten die richting geven aan de vervolging van Tweede Kamerleden of bewindspersonen zijn „niet helder en sluitend” en tegenstrijdig. Daarom wil de Kamer nu dat er voor 1 januari 2017 een nieuwe wet wordt gemaakt.

In het eerste deel van het debat woensdag noemden Kamerleden het “frustrerend” en “onbevredigend” dat de commissie-Schouten geen schuldigen kon aanwijzen. “Er is tenminste één politiek leider die wegkomt met leugens en bedrog”, constateerde SP’er Ronald van Raak.