Gemeenten Het Gooi halveren asielopvang

De zeven burgemeesters van de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek willen dat er dit jaar niet meer dan zeshonderd vluchtelingen op het terrein van het voormalig asielzoekerscentrum op Crailo worden geplaatst. Ze namen dit besluit gisteren tijdens gezamenlijk overleg in het zogenoemde Opvangverbond, omdat het maatschappelijk draagvlak voor grootschalige opvang de laatste weken fors is afgenomen.

In november vorig jaar spraken het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de provincie af 800 tot 1.200 vluchtelingen in Crailo op te vangen. De regio had liever meerdere kleinere opvanglocaties gehad, maar het COA vond andere locaties ongeschikt. De zeven burgemeesters uit de Gooi- en Vechtstreek verzoeken nu het COA het plan aan te passen. Bedreiging van raadsleden en burgemeester Broertjes van Hilversum heeft geen invloed gehad op het besluit te kiezen voor kleinere opvang, aldus woordvoerder Onno Aerden van het Opvangverbond.

Peter-Jan Schatens, bewoner van Bussum-Zuid en actievoerder tegen het nabijgelegen „te grote” azc Crailo, vreest dat er nog een addertje onder het gras zit. „De burgemeesters zeggen dat ze dit jaar niet meer dan zeshonderd asielzoekers willen opvangen in Crailo. Het eerste jaar komen er sowieso niet meer dan vierhonderd, is ons al verteld, want er moet flink wat gebouwd en verbouwd worden om mensen te kunnen huisvesten. Wat gebeurt er na 2016?”

Het Opvangverbond zegt maximaal zeshonderd mensen te willen. „We zullen in een serie kleine bijeenkomsten in de verschillende buurten met de inwoners in gesprek gaan. We luisteren naar de bevolking. En we gaan ze zeker niet bij de neus nemen.”

Al sinds november vorig jaar onderhandelt het COA met Noord-Holland over verkoop van de grond waarop het azc Crailo staat. Tot die verkoop rond is, is flinke groei niet aan de orde.